logo
logo Jeżeli jesteś osobą która:
  • chce rozwijać kwalifikacje,
  • pragnie zdobyć doświadczenia zawodowe w różnych firmach,
  • poszukuje pracy dodatkowej w dogodnych dla siebie dniach i godzinach
Jeżeli na powyższe pytania Twoja odpowiedź była twierdząca, to:
  1. Prosimy o wypełnienia formularza zgłoszeniowego dostępnego na naszej stronie www.raffen.pl, celem wprowadzenia do naszej bazy potencjalnych pracowników
  2. Jeżeli znajdziemy ofertę pracy, która będzie zgodna z Twoimi kwalifikacjami oraz warunkami, które określiłeś w formularzu, skontaktuje się z Tobą konsultant naszej firmy celem uzgodnienia terminu spotkania. W trakcie spotkania zostaną przedstawione warunki proponowanej przez nas pracy
  3. Po akceptacji naszej oferty i spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych przygotujemy dla Ciebie, celem podpisania, umowę o pracę lub umowę-zlecenie
  4. Po podpisaniu umowy o pracę lub umowy- zlecenia zostaniesz wprowadzony w nowe obowiązki i rozpoczniesz nowe doświadczenie na rynku pracy.


Imię i nazwisko:
Data urodzenia:
Telefon:
E-mail:
Województwo:
Miejscowość:
Ulica:
Kod pocztowy:

Oświadczam że jestem:

Wykształcenie:
Znajomość języków obcych:
Angielski Niemiecki Rosyjski
Inne/jakie:
Prawo jazdy:
kat. A
kat. B
kat. C
kat. D
kat. E
Znajomość obsługi komputera:

edytory tekstów
arkusze kalkulacyjne
obsługa poczty elektronicznej
programy handlowe
programy księgowe
programy kadrowo-płacowe
Książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych:
Inne umiejętności/uprawnienia:
Dyspozycyjność:
poniedziałek-piątek godz. od-do:
sobota-niedziela godz. od-do:
Jakim rodzajem pracy jest Pan/Pani zainteresowana:
dowolne
pracownik fizyczny
pracownik umysłowy