logo
logo Korzyści dla firmy, wynikające z podjęcia współpracy z agencją pracy tymczasowej:
 1. Elastyczne zarządzanie zatrudnieniem:
  • Możliwość szybkiego reagowania na zmiany w natężeniu prac– dostosowanie
   do aktualnych potrzeb rynku,
  • Możliwość zatrudnienia na krótki okres czasu – realizacja zadań bez konieczności zwiększania ilości etatów,
  • Możliwość sprawdzenia pracownika przed zaproponowaniem mu stałej współpracy,
  • Możliwość szybkiej zmiany pracowników niespełniających oczekiwań,
  • Korzystne warunki wypowiadania umów,
  • Stan zatrudnienia klienta agencji pracy tymczasowej obejmuje tylko własnych pracowników,
  • Agencja pracy tymczasowej może zawierać nieograniczoną ilość umów zawartych na czas określony
 2. Elastyczność finansowa
  • Możliwość dopasowania kosztów do bieżących potrzeb zatrudnienia,
  • Klient agencji pracy tymczasowej nie ponosi kosztów rekrutacji pracowników tymczasowych,
  • Odciążenie działów personalnych – agencja przejmuje odpowiedzialność za całość prac związanych z procesem rekrutacji i kosztami obsługi kadrowo-płacowej,
  • Odciążenie budżetu klienta w części kosztów stałych,
  • Agencja pracy tymczasowej przejmuje problem związany z absencją – chorobą lub urlopem pracownika tymczasowego,
  • Agencja przejmuje obowiązek archiwizacji dokumentów pracowników tymczasowych i ponosi koszty związane z tym procesem.

Nazwa firmy:
Województwo:
Miejscowość:
Ulica:
Kod pocztowy:

Dane osoby upoważnionej do kontaktu:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail: