logo
Praca tymczasowa polega na zatrudnianiu pracowników tymczasowych i kierowaniu tych pracowników oraz osób niebędących pracownikami do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika, na zasadach określonych w przepisach o zatrudnianiu pracowników tymczasowych: Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
natomiast działalność agencji zatrudnienia: Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Praca tymczasowa jest specyficzną formą zatrudnienia, gdyż w swojej formule odnosi się do trzech podmiotów: logo
  • pracownika
  • pracodawcy użytkownika (klienta agencji)
  • agencji zatrudnienia
Pracownik tymczasowy formalnie zatrudniony jest przez agencję zatrudnienia, a swoje obowiązki wykonuje na rzecz pracodawcy użytkownika.

Praca tymczasowa może mieć nie tylko charakter okresowy, sezonowy czy doraźny (może trwać od kilku do kilkunastu miesięcy), ale może być również okresem przejściowym przed zatrudnieniem na stale u pracodawcy użytkownika